วิธีใช้รถเข็นนั่ง

1. การกางรถเข็น

ใช้มือทั้งสองข้างกดลงบนที่ขอบของที่นั่งทั้งสองข้างพร้อมกัน จนกระทั่งตัวรถเข็นกางออกจนสุด แผ่นหนังที่รองนั่งจะเรียบตึงพอดี

2. การหุบเก็บรถเข็น
ใช้มือทั้งสองจับแผ่นหนังที่รองนั่ง ตรงกึ่งกลางของขอบหน้าและขอบหลัง แล้วยกแผ่นหนังที่รองนั่งขึ้น จะทำให้ตัวรถเข็นหุบเข้า
3. การกระดกล้อเล็กของรถเข็น
บริเวณใต้ที่นั่งทางด้านหลังของรถเข็นสูงจากพื้นขึ้นมาเล็กน้อย จะมีแกนเหล็กแท่งหนึ่งอยู่ข้างๆของล้อใหญ่ทางด้านในของล้อทั้งสองข้าง มีไว้สำหรับช่วยผ่อนแรงในการกระดกล้อเล็กให้ยกขึ้น โดยการเหยียบปลายแกนเหล็กแท่งนี้ให้กดลงพร้อมกับการจับรถเข็นให้หงายขึ้นเล็กน้อย จะช่วยให้ล้อเล็กของรถเข็นกระดกได้ง่ายขึ้น

4. การใช้ห้ามล้อของรถเข็นนั่ง
ห้ามล้อของรถเข็นนั่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ตำแหน่งของห้ามล้อจะอยู่บริเวณด้านข้างของรถเข็นใกล้กับล้อใหญ่ซึ่งจะมีอยู่ทั้งสองข้าง และมีไว้สำหรับป้องกันไม่ให้รถเข็นไหล

4.1 การใส่ห้ามล้อ ผลักคันโยกของห้ามล้อไปด้านหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้รถขยับ
4.2 การปล่อยห้ามล้อ ดึงคันโยกของห้ามล้อมาด้านหลัง เพื่อให้รถขยับได้
5. การเข็นรถเข็นนั่งลงพื้นที่ต่างระดับ
5.1 การเข็นถอยหลังลงพื้นที่ต่างระดับ
5.1.1 นำรถเข็นถอยหลังมาจนล้อใหญ่อยู่ที่ขอบทางต่างระดับ
5.1.2 นำรถเข็นถอยหลังโดยให้ล้อใหญ่ลงจากทางต่างระดับอย่างช้าๆ
5.1.3 นำรถเข็นถอยหลังต่อไปพร้อมกับกระดกล้อเล็กขึ้น จนกว่าที่วางเท้าของรถเข็นจะพ้นขอบทางต่างระดับ จึงค่อยๆวางล้อเล็กลงอย่างช้าๆ
5.2 การเข็นเดินหน้าลงพื้นที่ต่างระดับ
5.2.1 นำรถเข็นมาอยู่ในตำแหน่งที่ล้อเล็กอยู่ใกล้ขอบทางต่างระดับ แล้วกระดกล้อเล็กขึ้น
5.2.2 เข็นรถเข็นเดินหน้าต่อไปด้วยล้อหลัง จนถึงขอบทางต่างระดับจึงค่อยๆปล่อยล้อหลังลงจากทางต่างระดับอย่างช้าๆ โดยต้องให้ล้อเล็กกระดกขึ้นเอาไว้
5.2.3 วางล้อหน้าลงบนพื้นอย่างช้าๆ

6. การเข็นรถเข็นนั่งขึ้นพื้นที่ต่างระดับ
6.1 การเข็นถอยหลังขึ้นพื้นที่ต่างระดับ

6.1.1 นำรถเข็นมาอยู่ในตำแหน่งที่ล้อใหญ่อยู่ชิดขอบทางต่างระดับ แล้วกระดกล้อเล็กขึ้น
6.1.2 ออกแรงดึงรถเข็นถอยหลังขึ้นไปบนทางต่างระดับ โดยที่รถเข็นต้องอยู่ในลักษณะกระดกล้อเล็กขึ้นตลอดเวลา
6.2.3 ค่อยๆวางล้อหน้าลงบนพื้นอย่างช้าๆ

6.2 การเข็นเดินหน้าขึ้นทางต่างระดับ

6.2.1 นำรถเข็นมาอยู่ในตำแหน่งหันหน้าเข้าหาทางต่างระดับ แล้วกระดกล้อเล็กขึ้น
6.2.2 เข็นรถเข็นเดินหน้าต่อไปด้วยล้อใหญ่ จนล้อใหญ่อยู่ชิดขอบทางต่างระดับและล้อเล็กขึ้นไปวางอยู่บนทางต่างระดับ
6.2.3 ยกรถเข็นไปด้านหน้าเพื่อให้ล้อใหญ่ขึ้นไปอยู่บนทางต่างระดับ

7. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น – ลงบันไดโดยใช้รถเข็นนั่ง

7.1 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงบันไดโดยใช้รถเข็นนั่ง

7.1.1 ต้องใช้คนยกสองคนที่มีร่างกายแข็งแรง คนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังรถเข็นมือทั้งสองจับที่มือจับของรถเข็น อีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้ารถเข็นมือทั้งสองจับบริเวณเหนือที่วางเท้าของรถเข็นจากนั้นเข็นรถเข็นที่มีผู้ป่วยนั่งอยู่ไปชิดบันไดขั้นบนสุด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยกเลื่อนลงบันได

7.1.2 กระดกรถเข็นให้ล้อเล็กยกขึ้นทำมุมประมาณ 45 องศา แล้วค่อยๆ ผ่อนให้รถเข็นเลื่อนลงบันไดทีละขั้นอย่างช้าๆ
ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่อยู่ด้านบนต้องจับให้มั่นคง ส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างต้องช่วยรับน้ำหนักไว้และช่วยป้องกันไม่ให้รถเข็นเลื่อนลงบันไดเร็วเกินไป ทั้งสองคนต้องออกแรงให้ได้จังหวะสอดคล้องกัน โดยตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ให้จังหวะในการยก

7.2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นบันไดโดยใช้รถเข็นนั่ง

7.2.1 ต้องใช้คนยกสองคนที่มีร่างกายแข็งแรง คนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังรถเข็นมือทั้งสองจับที่มือจับของรถเข็น อีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้ารถเข็นมือทั้งสองจับบริเวณเหนือที่วางเท้าของรถเข็นจากนั้นเข็นรถเข็นที่มีผู้ป่วยนั่งอยู่ถอยหลังไปชิดบันได โดยให้ล้อใหญ่อยู่ติดกับบันไดขั้นล่างสุด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยกเลื่อนขึ้นบันได แล้วจึงกระดกรถเข็นให้ล้อเล็กยกขึ้นทำมุมประมาณ 45 องศา
7.2.3 ผู้ปฏิบัติทั้งสองคนออกแรงพร้อมกันยกรถเข็นให้เลื่อนขึ้นบันไดไปทีละขั้น โดยตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ให้จังหวะในการยก
ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้านบนต้องจับให้แน่นและช่วยดึงรถเข็นไว้ ส่วนผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้านล่างต้องช่วยรับน้ำหนักไว้และช่วยป้องกันไม่ให้รถเข็นเลื่อนลงบันได ทั้งสองคนต้องออกแรงให้ได้จังหวะสอดคล้องกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: