บทสรุป

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกนั้น ถ้ามองผิวเผินอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ขอเพียงผู้ปฏิบัติมีความแข็งแรงก็จะทำได้อย่างสบาย แต่โดยความเป็นจริงนั้นต้องประกอบด้วยความแข็งแรงและมีเทคนิคที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในทางปฏิบัติ ผู้ที่อ่านคู่มือเล่มนี้แล้วหากไม่ได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ก็จะมีเพียงความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้น ยังไม่มีทักษะและความชำนาญในทางปฏิบัติ ดังนั้นผู้ที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรักษาและการดูและผู้ป่วยอัมพาตทุกคน ควรจะฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและมีความชำนาญ ซึ่งจะได้ประโยชน์อย่างมากทั้งต่อผู้ปฏิบัติและผู้ป่วย อีกทั้งทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
ผู้เขียนขอแนะนำให้เริ่มฝึกกับคนปกติก่อนหลายๆครั้ง เพื่อให้จำขั้นตอนต่างๆ และรูปแบบของการเคลื่อนย้ายได้แม่นยำก่อน จึงปฏิบัติกับผู้ป่วยอัมพาตจริงพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติให้ดีขึ้นๆ ในที่สุดก็จะมีความชำนาญและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังผู้ที่เริ่มฝึก
หัดได้ ซึ่งเป็นการกระจายความรู้ไปสู่บุคคลอื่นได้อีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: