ยินดีต้อนรับทุกท่าน

สิงหาคม 21, 2009

สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ ซึ่งได้บรรจุความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากสาเหตุต่างๆ ท่านจะได้รับความรู้มากมาย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

Advertisements

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

สิงหาคม 23, 2009

ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในสถาบันประสาทวิทยาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอัมพาตชนิดต่างๆ โดย
เฉพาะผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ในการปฏิบัติงานมีปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย